Общи условия за ползване на Сайта shop.ditex13m.eu

 

Настоящите общи условия регулират взаимоотношенията между Вас, ползвателите на Сайта shop.ditex13m.eu (наричан по – долу „Сайта“ или „Интернет сайта“) и „Дитекс 13М” ЕООД във връзка с ползването на Сайта, достъпа до всякаква информация и друго съдържание, получени чрез Сайта, както и регулират отношенията между Вас и „Дитекс 13М” ЕООД във връзка със закупуването, доставката на продукти, предлагани от „Дитекс 13М” ЕООД през Сайта и тяхното гаранционно обслужване.

Разполагаме и с информационен сайт – www.ditex13m.eu, с посещението на който може да се запознаете с продуктите, с които „Дитекс 13М” ЕООД търгува.

Моля да обърнете внимание на факта, че всички извършени от Ваша страна активни действия в Интернет сайта – като натискане на бутони, отметки, отваряне на линкове и други, се считат за направени от Вас електронни изявления и Ви обвързват. С използването на Сайта и извършването на каквито и да било електронни действия в него, Вие декларирате, че сте запознати и разбирате настоящите общи условия, имате право да изразявате валидно съгласие и приемате изцяло настоящите общи условия така, както са публикувани. „Дитекс 13М” ЕООД си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като новият текст ще бъде достъпен на Сайта. Ако продължите да използвате Сайта, Вие се съгласявате с новоприетите общи условия. В случай на съществени промени в общите условия, потребителите на Сайта ще бъдат уведомени по подходящ начин.

 

Сайтът е предназначен за използване от лица над 18 години и с използването му декларирате, че сте навършили тази възраст. „Дитекс 13М” ЕООД не носи отговорност в случай, че Сайтът се използва от лица под 18 години. Ако нямате навършени 18 години и желаете да закупите продукти от Сайта, молим да се обърнете за съдействие към пълнолетно лице.

 

Интернет сайтът е продукт, до който можете да получите достъп чрез браузъра на Вашия компютър или екранно мобилно устройство (телефон или таблет) и който продукт Ви позволява следното:

 • да закупите предлаганите от „Дитекс 13М” ЕООД. Можете да се запознаете с продуктите от информационната страница ditex13m.eu, в настоящия интернет сайт shop.ditex13m.eu , както и от съответните информационни страници и брошурите за конкретните категории продукти. Брошурите може да намерите по начина описан в раздел „Данни за продуктите“ по-долу ;
 • да разгледате профилите на производителите, чиито стоки предлагаме и да получите информация за техните продукти;
 • да получите информация за нови стоки, предлагани от „Дитекс 13М” ЕООД;
 • друга полезна информация.

 

Всички предоставени и събрани Ваши лични данни посредством Интернет сайта се съхраняват и обработват от „Дитекс 13М” ЕООД. Ние поемаме грижа за правилното използване и неразпространението на Вашите лични данни, които ще бъдат обработвани съобразно Политиката за защита на лични данни , приети от „Дитекс 13М” ЕООД и представляващи неразделна част от настоящите общи условия.

 

 

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА:

Интернет сайтът представлява услуга на информационното общество, която се предоставя от:

Наименование на Дружеството: „Дитекс 13М” ЕООД;

Регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията: ЕИК: 160002423;

Регистрирано по ЗДДС: BG160002423

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 52, ап. 1;

Място на осъществяване на търговска дейност: гр. Пловдив, ул. „Карловска“ № 20;

Телефони: 032/951119, 0878136629, 0878136610;

и-мейл: office@ditex13m.eu

Интернет страница: www.ditex13m.eu

 

 

ДАННИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ:

„Дитекс 13М” ЕООД e дружество, специализирано в търговия с лични предпазни средства по охрана на труда, като средства за дихателна защита, средства за защита на слуха, средства за защита на ръцете, очите и лицето, защитни каски и обувки, защитни облекла за еднократна употреба и др. Всички предлагани от „Дитекс 13М” ЕООД продукти и техните характеристики, са надлежно описани в съответните им информационни страници и брошури, отнасящи се за съответната категория продукти. Може да намерите брошурите като в раздел „Продукти“ изберете желаното от Вас средство за защита и изберете съответния вид средства от изброените. В края на страницата се намира бутон „Изтегли Брошура …“ [така например – ако желаете да закупите средства за дихателна защита избирате меню „Продукти“, от там избирате „Средства за дихателна защита“. След избора на това поле се визуализират видовете средства за дихателна защита, които са: „респиратори за еднократна употреба“, „респиратори със сменяеми филтри“, „системи с принудително подаване на филтриран въздух“, „системи с подаване на сгъстен въздух“.  След като изберете конкретния вид средства за дихателна защита, от които искате да закупите и изберете /кликнете върху конкретния вид средства за защита, то ще Ви се визуализират  всички предлагани от „Дитекс 13М” ЕООД конкретни средства от избрания вид. В края на страницата се намира брошурата, която може да отворите, изтеглите, прочетете, разпечатате и която ще Ви помогне да направите своя информиран избор. В примера брошурата е за средствата за дихателна защита, категория респиратори за еднократна употреба, като на Вашия екран е визуализира бутон „Изтегли брошура „Респиратори за еднократна употреба“.

Предлаганите продукти са производство на водещи в областта световни компании и отговарят на основните изисквания за безопасност, залегнали в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 на Европейския Парламент и на Съвета на Европейския Съюз. „Дитекс 13М” ЕООД е положило дължимата грижа, изискало е необходимите документи и сертификати и доколкото му е известно предлаганите от него продукти отговарят на всички изисквания за безопасност.

”ДИТЕКС-13 М” ЕООД e оторизиран дистрибутор за България на пълната гама лични предпазни средства на компанията 3М. Представя и продуктите на Ansell, Honeywell, UVEX, DuРont.

Стоките, описани в сайта www.ditex13m.eu и https://shop.ditex13m.eu/ не са оферта, а по-скоро каталог на предлаганите продукти от „Дитекс 13М” ЕООД. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори и това да не е отбелязано на сайта. След  потвърждение на Вашата поръчка, съгласно посоченото в раздел „­Как да поръчате през сайта“   ще получите имейл, в който Ви уведомяваме за наличността на стоките и с който Ви потвърждаваме.

 

КАК ДА ПОРЪЧАТЕ ПРЕЗ САЙТА:

Вие може да закупите предлаганите от „Дитекс 13М” ЕООД продукти по един от двата начина – чрез регистрация на потребителски профил през Сайта или без регистрация на потребителски профил.

I. Регистрация в Интернет сайта и създаване на потребителски профил

1. Интернет сайтът позволява регистрация и създаване на профил в него. При регистрация се изисква да посочите потребителско име (свободно избрано от Вас), електронен адрес (и-мейл) за връзка и парола. Освен това ще е необходимо да предоставите и допълнителна информация като имена, телефон, адрес и имейл за връзка. Изисканите данни са необходими за да може при необходимост да се свържем с вас, за да Ви доставим избраните от Вас стоки. Така например, ако  е налице грешка в изписване на адреса трябва да се свържем с Вас (по телефон или имейл), за да потвърдите същия.

2. С регистрацията на потребителски профил Вие предоставяте Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни. В този случай „Дитекс 13М” ЕООД запазва основните данни от профила Ви и има право да използва електронния Ви адрес за осъществяване на контакт с Вас във връзка с предлаганите от нас продукти и различни промоционални условия.

3. Вие се задължавате да не разкривате Вашите потребителско име и парола на никого. „Дитекс 13М” ЕООД не носи каквато и да било отговорност, ако лице с Вашето потребителско име и парола е влязло в профила Ви, при което е получило достъп до личните Ви данни. Ако някое лице е получило такъв неоторизиран достъп до профила Ви, молим незабавно да се свържете с нас на и-мейл: office@ditex13m.eu и телефон 0878136610. В случай, че е налице такъв неоторизиран достъп до профила Ви и Вие не сте уведомили незабавно „Дитекс 13М” ЕООД за това на посочените по – горе и-мейл и телефон, ние ще считаме всеки достъп до профилът Ви за направени лично от Вас.

 

 1. Поръчка на стоките
 2. След като се регистрирате в Сайта и създадете потребителски профил, Вие може да продължите с избора на стоки, които да закупите. Моля да обърнете внимание и на това, че може да направите и поръчка без да сте регистрирали Ваш профил. Регистрацията Ви в сайта е само за Ваше удобство.
 3. След като изберете продуктите, които желаете да закупите от меню „Продукти“ следва да ги поставите в потребителската си кошница, чрез натискане на бутона „купи“. След потвърждаване на продукта, който желаете да закупите ще бъдете пренасочени към Потребителската си кошница. Там може да изберете количеството продукти, които желаете да закупите. На тази страница ще получите информация за цената на избраните за покупка продукти и цената на доставка на същите, според избрания от Вас адресна доставка. Вие може да изберете дали да продължите с пазаруването или да потвърдите списъка с продукти, които желаете да закупите. Ако желаете да продължите с пазаруването следва да натиснете бутона „Продължаване на пазаруването“. Ако желаете да потвърдите списъка с продукти, които желаете да закупите – следва да попълните данните за адрес на доставка, фактуриране, да посочите избрания от Вас начин на плащане и да натиснете бутона „Поръчване“.
 4. След като сте избрали кои продукти желаете да закупите, следва да потвърдите Вашия избор като натиснете „Поръчване“.
 5. Преди да финализирате поръчката моля да прегледате внимателно информацията за същата – вид и брой на стоките, които желаете да закупите, единична и обща цена на същите, цена на доставка, срок на договора и срок на доставка.
 6. Финализирането на поръчката става чрез натискане на бутона „Поръчване“. След като натиснете този бутон ще считаме, че сте направили предложение за сключване на договор за покупко – продажба на стоките, съдържащи се в поръчката. Това, което трябва да знаете е, че с натискането на бутона „Поръчване“ за Вас възниква задължение да платите поръчаната стока, така, както е описана в поръчката.
 7. При потвърждаване на поръчката трябва да посочите желаният от Вас начин на плащане – с наложен платеж чрез Пощенски паричен превод или по банков път, съгласно раздел „Начин на плащане“ . Ако изберете плащане чрез наложен платеж – Пощенски паричен превод, то цената на поръчаните стоки се заплаща от Вас при получаване на стоката. Цената се заплаща от Вас на куриера, който Ви доставя стоките. Ако изберете плащане по банков път ще получите информация за нашата банкова сметка и следва да направите плащането онлайн или в избрана от Вас банка.
 8. След като потвърдите поръчката ще получите имейл от нас за това, че поръчката Ви е приета.
 9. Следва проверка от наша страна за наличността на поръчаните от Вас стоки. При наличност ще получите имейл, в който се посочва, че поръчаните от Вас стоки са налични и с който Ви информираме, че поръчката е потвърдена от нас. В този имейл Ви уведомяваме и за очакваната дата на доставка, съорбазно избраният от Вас начин на доставка. Моля да обърнете внимание на това, че договорът между нас, като Продавач и Вас, като Купувач се смята за сключен в момента в който получите имейл- за наличността на поръчаните от Вас стоки. Това означава, че за нас възниква задължение да Ви продадем и доставим поръчаните стоки, а за Вас възниква задължение да заплатите цената на поръчаните стоки. В случай, че сте избрали плащане по банков път Стоките се изпращат към Вас след получаване на потвърждение за направеното плащане от страна на нашата банка.
 10. Сайтът предоставя възможност и за бърза поръчка, чрез натискане на бутон „бърза поръчка“. По този начин може бързо, лесно и удобно да поръчате стоките като предоставите вашите имена и телефонен номер, и по желание допълнителна информация в поле „Бележки“, с цел обратна връзка от страна на служител на Дитекс 13М ЕООД. След като въведете данните ще се свържем с Вас, за да ни информирате за адрес на доставка и имейл за връзка с Вас, както и да уточним всякакви допълнителни въпроси, които имате. След като се свържем с Вас и получим допълнителната информация, ще получите имейл от нас   в който се посочва, че поръчаните от Вас стоки са налични и с който Ви информираме, че поръчката е потвърдена от нас. В този имейл Ви уведомяваме и за очакваната дата на доставка, съорбазно избраният от Вас начин на доставка. Моля да обърнете внимание на това, че договорът между нас, като Продавач и Вас, като Купувач се смята за сключен в момента в който получите имейл- за наличността на поръчаните от Вас стоки. Това означава, че за нас възниква задължение да Ви продадем и доставим поръчаните стоки, а за Вас възниква задължение да заплатите цената на поръчаните стоки. В случай, че сте избрали плащане по банков път Стоките се изпращат към Вас след получаване на потвърждение за направеното плащане от страна на нашата банка.

Важно: Стоките може да бъдат поръчвани от Вас по всяко време на денонощието, но потвърждението им се извършва от нас само в работни дни, от 10.00 до 16.00 часа. Доставката на поръчаните от Вас стоки се извършва в рамките на работното време на куриера, избран от Вас.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ

 1. Електронните транзакции/плащания на суми се извършват чрез разплащателните системи, посочени на Сайта. Тези системи гарантират Вашата сигурност.
 2. Актуалните цени за всеки един продукт са публикувани на Сайта. Обявените цени са в български левове. Посочените цени са крайни и включват 20% ДДС. В цените не са включени:

– таксата за превода на суми от Вашата или чужда банкова или виртуална сметка (взависимост от избрания от Вас начин за разплащане). Тази такса е за Ваша сметка. Тя не зависи от „Дитекс 13М” ЕООД и може да варира, съобразно на тарифата на избрания от Вас посредник при електронни разплащания (т.е. съответната разплащателна система на избраната от Вас банка);

– Цената на пощенските и/или транспортните разходи за доставка на стоките. Тя се определя отделно и изрично от цената на стоките, като ще Ви уведомим за това във всеки конкретен случай.

 1. 3. „Дитекс 13М” ЕООД има право да предоставя отстъпки за стоките, предлагани в онлайн магазина, съгласно изискванията на българското законодателство. Отстъпките могат да се предоставят под различни форми, като ваучери, промо-кодове, промоции, кампании, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на клиентско проучване и др. Различните видове отстъпки не могат се комбинират при поръчка на една стока.
 2. Когато в сайта е посочено, че за определени стоки има отстъпка от редовната цена на стоката, този процент се изчислява към крайната цена, с включено ДДС.
 3. „Дитекс 13М” ЕООД може да определи, че при поръчки на определена стойност доставката на поръчаните от Вас стоки може да бъде безплатна. Условията и стойностите на стоките, при които доставката Ви е безплатна са посочени в уебсайта shop.ditex13m.eu.
 4. „Дитекс 13М” ЕООД има право да променя по всяко време и без предизвестие до потребителите на Сайта информацията за стоките, публикувани в онлайн магазина и техните цени или да промени отстъпките, предоставяни за покупка на стоките, като всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта shop.ditex13m.eu. Измененията в цената не засягат стоки, които са платени от КЛИЕНТИТЕ преди датата на актуализацията или които са потвърдени от „Дитекс 13М” ЕООД преди датата на актуализацията.
 5. „Дитекс 13М” ЕООД не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние през сайта www.ditex13m.eu./shop.ditex13m.eu

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Плащането на стоките, които са потвърдени от „Дитекс 13М” ЕООД  се извършва по един от двата начина:

1./ плащане при получаване на стоката чрез „пощенски паричен превод/ППП“ – плащането се извършва в брой, директно на куриера, доставил стоката. Ако куриера притежава мобилен терминал за извършване на плащания с банкова карта, КЛИЕНТЪТ може да плати общата крайна цена на стоката и с кредитна/дебитна банкова карта. В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал да получи стоката си от офис на куриерската фирма, плащането се извършва в избрания офис;

2./ плащане по банков път – доставка на поръчаните стоки се извършва след получаване на плащането по банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА.

Важно: Ако поръчаните стоки са на стойност равна или надвишаваща 10 000 лв. (десет хиляди лева), плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА.

 

ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

 1. Потвръдените от „Дитекс 13М” ЕООД поръчки се обработват, опаковат и доставят по избран от Вас начин:

– до офис на куриерска фирма или

– до адрес на доставка, посочен от Вас.

Важно: Ако изберете доставка до адрес, то моля да проверите много точно адресът, на който искате да Ви бъдат доставени стоките, тъй като ако има грешка в същия няма да можем да Ви доставим стоките, или същите ще бъдат доставени по-късно от посочения в точка 3 по-долу срок. Разходите за повторно изпращане при погрешно посочен адрес се поемат от Вас.

 1. Поръчаните през Сайта стоки се доставят само на територията на Република България.
 2. Срокът на доставка на стоки, поръчани чрез уебсайта shop.ditex13m.eu е не повече от 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване от Вас на имейл – потвърждение за наличостта на стоките. Обичайно стоките се доставят от 1 (един) до 5 (пет) работни дни, считано от имейл – потвърждението от „Дитекс 13М” ЕООД.

Важно:  Ако сте избрали плащане по банков път, този срок започва да тече от датата, на която цената на стоките е постъпила по банковата сметка на „Дитекс 13М” ЕООД.

 1. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху КЛИЕНТА в момента на тяхната доставка до Вас.
 2. Ако стоките не се налични Вие ще получите имейл за това, като ще Ви уведомим и за очакваната дата, на която ще имаме наличност, за да може да направите поръчка или да потвърдите, че искате да закупите стоките.

 

 1. Доставката на стоките може да бъде възпрепятствана поради някоя от следните причини:
 • Вие сте избрали начин на плащане на стоките по банков път, но не сте направили плащане (забавяне на плащането);
 • Вие сте посочили грешен или непълен адрес за доставка;
 • Вие не сте намерен на посочения адрес на доставка или не сте осигурили достъп и условия за предаване на стоката в срока за доставка;
 • Не сте посочили актуален телефонен номер за връзка с Вас;
 • Технически проблем.
 1. При възникнали проблеми с доставката по вина на „Дитекс 13М” ЕООД, всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за негова сметка. Във всички останали случаи последващото/повторно изпращане или приемане на стоката е за Ваша сметка.
 2. Когато КЛИЕНТЪТ връща стока с право на възстановяване на заплатената сума, то сумата, която му се възстановява е цялата получена от клиента сума.

Важно: При доставка на стоките имате право да прегледате същите в присъствието на Куриера. Ако установите, че стокитете са различни от поръчаните от Вас или в различно количество или е налице повреда на същите, Вие трябва да уведомите за това незабавно „Дитекс 13М” ЕООД  на посочените имейл: office@ditex13m.eu или на телефони :        032/ 951119, 0878136629, 0878136610. В този случай, Вие не трябва да приемате стоките от Куриера, а да върнете същите на „Дитекс 13М” ЕООД. Ако не уведомите „Дитекс 13М” ЕООД  или не върнете стоките на „Дитекс 13М” ЕООД  по описания в предходното изречение начин, стоката се смята за одобрена като съответстваща на поръчаните стоки в описания в сайта вид, освен за скрити недостатъци.

 1. Ако при доставяне на стоката и преди разопаковане / ползване Вие пожелаете да я откажете и не я приемете, транспортните разходи за доставка в двете посоки са за Ваша сметка.
 2. Ако констатирате скрити недостатъци или дефекти на стоката, които са се появили след нейната доставка, Вие трябва незабавно да ни уведомите и да подадете рекламация до „Дитекс 13М” ЕООД, съгласно разпоредбите на раздел „Гаранции и Рекламации“

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 (четиринадесет) дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от:

 1. датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.;
 2. датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.;

 

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, който се съдържа в края на настоящия раздел, но това не е задължително. Можете също така да ни изпратите на имейл office@ditex13m.eu стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим отговор по електронна поща и в рамките на работното ни време, посочено в раздел „Как да поръчате през сайта“ . съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка, ако сте платили такива разходи на „Дитекс 13М“ ЕООД за доставка на стоките, (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.   

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес: гр. Пловдив, ул. „Карловска“ № 20, тел. 032/951119, получател: „Дитекс 13М” ЕООД , без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14 (четиринадесет) дневния срок. Трябва да изпратите стоките заедно с всички документи, свързани с доставката: касова бележка или фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др. (ако са издадени такава).

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките Съгласно тарифата на куриера.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

От момента на получаване на стоките, до момента на връщането им или предаването им на адреса на „Дитекс 13М” ЕООД, рискът от случайното погиване, загуба или повреждане на стоката се носи изцяло от Вас.

 

ВАЖНО!

Ако упражните правото си на отказ и се откажете от договора, то ние няма да имаме задължението да ви продадем и доставим стоките, а Вие няма да имате задължението да ги закупите. Така никоя от страните няма задължения към другата. Ако сме Ви доставили стоките и Вие упражните правото си на отказ, то тогава Вие трябва да върнете стоките, съгласно раздел „Право на отказ“, точка 4 (четири), като разноските за връщане на стоките са за Ваша сметка.

Трябва също така да знаете, че ако упражните правото си на отказ от договора това означава, че всеки допълнителен договор, който сме сключили след този, за който правите отказ, се прекратява автоматично, без да дължите каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки.   

 

Правото на отказ НЕ се прилагат за договори за доставка на следните стоки, предлагани от „Дитекс 13М” ЕООД, съгласно разпоредбите на чл. 57 от Закона за зашита на потребителите:

 1. 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. 2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Това означава, че за част от стоките, предлагани от „Дитекс 13М” ЕООД няма да имате право на отказ, тъй като стоките са предназначени за лична защита и се доставят в индивидуални, запечатани пликове*/пакети, някои от тях са и за еднократна употреба, а други са за респираторна защита. Защитата на здравето е особено важен въпрос за нас, особено във връзка с пандемията от COVID-19. Поради това, за всички стоки, които са в запечатани пликове или са предназначени за лична хигиена и безопасност (като респираторни маски, очила, средства за защита на ръцете, очите и слуха, защитни костюми за едократна употреба и др.) може да се упражни правото на отказ, само ако същите не са разпечатани и ползвани.   Така, ако нарушите целостта на опаковката и разпечатате стоките Вие губите правото си на отказ. За Ваше улеснение сме направили списък на стоките, за които няма да може да упражните правото си на отказ, ако нарушите целостта на тяхната опаковка.

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

 

Моля попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

 

До „Дитекс 13М” ЕООД, ЕИК: 160002423, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 52, ап. 1, и-мейл: office@ditex13m.eu

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки – ………………………………………………………… Поръчани на дата …………………………. получени на дата ………………………………………………..

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………………………….

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………………………………..

Желая платените от мен суми да ми бъдат възстановени по следната банкова сметка:

IBAN: ……………………………….

BIC: ………………………………….

При банка: …………………………………..

Титуляр: ………………………………………

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: …………………………………….

 

СПИСЪК НА СТОКИТЕ, ЗА КОИТО НЯМА ДА МОЖЕ ДА БЪДЕ УПРАЖНЕНО ПРАВОТО НА ОТКАЗ, АКО Е НАРУШЕНА ЦЕЛОСТТА НА ОПАКОВКАТА ИМ:

 

 1. Еднократен респиратор за защита от частици 3M 8812 FFP1 NRD
 2. Еднократен респиратор за защита от частици 3M 8822 FFP2 NRD
 3. Еднократен респиратор за защита от частици 3M 9922 FFP2 NRD
 4. Еднократен респиратор за защита от частици 3M 9926 FFP2 NRD
 5. Еднократен респиратор за защита от частици 3М 9310 FFP1 NRD
 6. Еднократен респиратор за защита от частици 3M 9312 FFP1 NRD
 7. Еднократен респиратор за защита от частици 3M 9320 FFP2 NRD
 8. Еднократен респиратор за защита от частици 3M 9322 FFP2 NRD
 9. Еднократен респиратор за защита от частици 3M 9330 FFP3 NRD
 10. Еднократен респиратор за защита от частици 3M 9332 FFP3 NRD
 11. Еднократен респиратор за защита от частици 3M 9101 FFP1 NRD
 12. Еднократен респиратор за защита от частици 3M 9152 FFP2 NRD
 13. Еднократен респиратор за защита от частици Honeywell 3205 FFP2 NR
 14. Еднократен респиратор за защита от частици Honeywell 2311 FFP2 NRD
 15. Сменяеми филтри за частици 3M 2125 P2 R
 16. Сменяеми филтри за частици 3M 2128 P2 R
 17. Сменяеми филтри за частици 3M 2135 P3 R
 18. Сменяеми филтри за частици 3M 2138 P3 R
 19. Полумаска 3М 4251 FFA1P2 R D
 20. Сменяеми филтри за частици 3M 6035 P3 R
 21. Сменяеми филтри за частици 3M 6038 P3 R
 22. Филтри за защита от газове и пари 3M 6051 A1
 23. Филтри за защита от газове и пари 3M 6055 A2
 24. Филтри за защита от газове и пари 3M 6055i A2
 25. Филтри за защита от газове и пари 3M 6057 ABE1
 26. Филтри за защита от газове и пари 3M 6059 ABEK1
 27. Сменяеми филтри за частици 5911 P1 R
 28. Сменяеми филтри за частици 5925 P2 R
 29. Сменяеми филтри за частици 5935 P3 R
 30. Филтри за защита от газове и пари 3M D8059 ABEK1
 31. Сменяеми филтри за частици D7925 P2 R
 32. Сменяеми филтри за частици D3135 P3 R
 33. Защитни очила 3M Secure Fit SF401 AS/AF
 34. Защитни очила 3M Secure Fit SF410 AS/AF
 35. Защитни очила 3M Secure Fit SF402 AS/AF
 36. Защитни очила 3М Secure Fit SF501AF-BLK-EU
 37. Защитни очила 3М Secure Fit SF101AF-BLU-EU
 38. Защитни очила 3M Secure Fit SF201 AS/AF
 39. Защитни очила 3M 2720 AS/AF
 40. Защитни очила 3M 2721 AS/AF
 41. Защитни очила 3M 2820 AS/AF
 42. Защитни очила 3M 2821 AS/AF
 43. Защитни очила 3M 2890 AS/AF
 44. Защитни очила 3M 2890A AF
 45. Защитни очила 3M 2895S AS/AF
 46. Защитни очила 3M 71360-00011 AS/AF
 47. Защитни очила 3M 71360-00015 AS/AF
 48. Защитни очила 3M 2800 AS
 49. Защитни очила 3M 2805 AS
 50. Защитни очила 3M OX2000 DX AS/AF
 51. Защитни очила 3M OX3000 DX AS/AF
 52. Вътрешни антифони за еднократна употреба 3М 1100
 53. Вътрешни антифони за многократна употреба 3М 1271
 54. Вътрешни антифони с гъвкава връзка 3М 1310
 55. Резервни тапи 3М 1311
 56. Вътрешни антифони за еднократна употреба 3М ES01-001
 57. Вътрешни антифони за многократна употреба Honeywell Smartfit
 58. Еднократно защитно облекло 3М 4510
 59. Еднократно защитно облекло 3М 4520
 60. Еднократно защитно облекло 3М 4540
 61. Еднократно защитно облекло 3М 4570
 62. Защитни ръкавици Ansell 87-195
 63. Защитни ръкавици Ansell 87-900
 64. Защитни ръкавици Ansell 92-134
 65. Защитни ръкавици Ansell 92-600
 66. Защитни ръкавици Ansell 93-852

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Моля да обърнете внимание на настоящия раздел. Той описва какви са правата Ви, в случай на недостатъци на стоките.

Гаранциите, които са приложими за стоките са два вида – законова гаранция и търговска гаранция. При предявяване на рекламация моля да използвате формуляра за рекламация. При предявяване на рекламацията следва да посочите Вашите имена, адрес за контакт, телефон и имейл за контакт, като и да приложите документите на които основава рекламацията – касова бележка или фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, както и документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията се предявява пред „Дитекс 13М” ЕООД на посочените адрес, имейл и телефони за контакт [линк].

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на „Дитекс 13М” ЕООД, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на „Дитекс 13М” ЕООД. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Вас, като потребители.

При удовлетворяване на рекламацията Ви издаваме акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставяме един екземпляр на Вас.

 

Законовата гаранция на стоките е предвидена в Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Тази гаранция е две години. Това означава, че  „Дитекс 13М” ЕООД отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

В този случай Вие имате право да:

 1. да предявите рекламация, като поискате от продавача да приведе стоката в съответствие чрез ремонт, в оторизиран от производителя сервиз, или замяна; В този случай и поради специфичността на стоките (лични предпазни средства) „Дитекс 13М” ЕООД има право да реши дали да поправи стоката или да я замени с нова, ако; Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на технологично подходящ срок. В този случай Вие трябва да предоставите стоките на разположение на продавача. Така, ако се извършва ремонт на стоките то Вие трябва да ги донесете лично на адреса на търговският обект на „Дитекс 13М“ЕООД в гр. Пловдив, ул. „Карловска“ 20. Ако решите да изпратите стоките по куриер, то разходите за изпращането им са за Ваша семтка. Ако се извършва замяна на стоката, тогава ние вземаме заменените стоки обратно от Вас, за наша сметка.
 2. да получите пропорционално намаляване на цената; Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от Вас стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.
 3. да развалите договора. Може да упражните правото си да развалите договора чрез заявление до „Дитекс 13М” ЕООД, с което ни уведомявате за решението си да развалите договора за продажба. Важно е да знаете, че нямате право да развалите договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

 

Търговска гаранция на стоките

Търговската гаранция обвързва производителя на стоките, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

Когато производителят е предоставил търговска гаранция на стоката и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, продавачът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Търговската гаранция придружава стоките.

Вие имате право да предявите рекламация на стоката, независимо от това дали „Дитекс 13М” ЕООД или производителят е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

 

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

Моля попълнете и изпратете настоящия формуляр ако желаете да предявите рекламация.

 

До „Дитекс 13М” ЕООД, ЕИК: 160002423, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 52, ап. 1, и-мейл: office@ditex13m.eu

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че предявявам рекламация поради дефект / несъответствие на стоките, като желая същите да бъдат поправени или заменени с нови.

Желая рекламация на следните стоки – …………………………………………………………

Поръчани на дата …………………………. получени на дата ………………………………………………..

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………………………….

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………………………………..

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: …………………………………….

 

СПОРОВЕ

В случай на спорове Вие може да се обърнете към Комисия за защита на потребителите: адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 029802524, факс: 029884218, гореща линия: 070011122

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Можете да използвате и следната система за решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

 1. Интернет сайтът сам по себе си (без да са закупени стоки или без регистрация в профила) има информативна цел и е насочено към това да Ви запознае с предлаганите от нас стоки и производителите, с които работим. „Дитекс 13М” ЕООД осъществява контрол върху информацията в разумни граници и само с грижата, нормална и очаквана за осъществявана за целите, за които е създаден Сайтът.
 2. 2. Като се отчете гореизложеното, трябва да имате предвид, че сайтовете на производителите – търговци се създават и попълват директно от тях, при което „Дитекс 13М” ЕООД не е в състояние и няма задължение да осъществява контрол върху информацията, съдържаща се там.
 3. 3. Като се отчете гореизложеното, „Дитекс 13М” ЕООД не носи отговорност за вредите, които сте понесли или бихте могли да понесете при използване на Сайта и/или при използване на стоките, които са възникнали от некоректна информация, получена от Сайта или от Сайтовете на производителите.
 4. 4. „Дитекс 13М” ЕООД не проверява и не носи отговорност за информацията и съдържанието, до които ще получите достъп чрез препратки (линкове), разположени на Сайта. До това съдържание Вие осъществявате достъп на свои риск и Ви препоръчваме да бъдете бдителни при осъществяване на достъп до информация, публикувана в Интернет.
 5. 5. „Дитекс 13М” ЕООД не носи отговорност за достъпността и качеството на сайтовете, до който са публикувани препратки (линкове) на Сайта. В случай, че имате някакви претенции във връзка с тези сайтове, следва да се обърнете директно към техните доставчици.
 6. „Дитекс 13М” ЕООД не носи отговорност за вредите, които сте понесли от вируси или друг вреден за устройството Ви софтуер. Длъжни сте да не игнорирате известия от използваната от Вас антивирусна програма за засечен вирус.
 7. 7. „Дитекс 13М” ЕООД се грижи да поддържа Интернет сайта в актуално и подходящо състояние. Дружеството не поема каквато и да било гаранция за това, че Интернет сайта ще работи без прекъсване и без грешки.
 8. 8. „Дитекс 13М” ЕООД не носи отговорност, ако не изпълни задълженията си по настоящото споразумение поради непреодолима сила или поради други непредвидени обстоятелства, които не могат да бъдат преодолени чрез предприемането на разумни мерки от страна на „Дитекс 13М” ЕООД, включително прекъсване в електрическата или интернет мрежа, природно бедствие, пожар, наводнение, война и други.
 9. Използването на Интернет сайта и поддържането му в защитено и актуално състояние е свързано с използването на бисквитки. Нормалните функции на всички предоставени услуги се влияят от настройките на браузъра Ви. „Дитекс 13М” ЕООД не носи отговорност, ако не сте успели да получите всички предоставяни от нас електронни услуги или не сте ги получили в съответното уговорено/ разумно очаквано качество по причина, че не сте позволили използването на бисквитки или по причина, че сте променили настройките на браузъра си по начин, че е засегнато действието на Сайта. За повече информация молим да се запознаете с Политиката ни за използване на бисквитки.

 

ДРУГИ

 1. 1. При недействителност на някоя от клаузите на общите условия недействителната клауза не се прилага. В този случай всички останали клаузи на общите условия запазват своето действие и продължават да обвързват страните.
 2. Потребителите се задължават да предявяват всички свои претенции към „Дитекс 13М” ЕООД на и-мейл office@ditex13m.eu за целите на доброволно уреждане на отношенията между страните. В случай, че не бъде постигнато споразумение по доброволен път, страните се съгласяват, че всички спорове ще бъдат отнесени към компетентния съд в гр.Пловдив, Република България.
 3. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Неразделна част от тези общи условия са Политиките за защита на личните данни [линк] и Политиките за използване на бисквитки на Сайта shop.ditex13m.eu[линк], приети от „Дитекс 13М” ЕООД.